01-07-2022 — 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten mevrouw Patricia van Aaken de M.C.M. de Groot-speld toe te kennen. Zij kreeg de Schiedamse onderscheiding uitgereikt door burgemeester Cor Lamers bij haar afscheid in de gemeenteraad als wethouder van Schiedam. 

Patricia van Aaken kreeg haar onderscheiding voor haar zeer betrokken inzet en inbreng in het Schiedamse stadsbestuur. Zij is al sinds 2010 actief in het Schiedamse gemeentebestuur. Vier jaar lang als raadslid en twee periodes van in totaal acht jaar als wethouder. Zo’n periode en inzet is geen standaard gegeven binnen het Schiedamse gemeentebestuur. 
Mevrouw Van Aaken heeft zich gedurende vele jaren met grote inzet, deskundigheid en betrokkenheid buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt ten behoeve van de stad Schiedam en haar inwoners.

Zij heeft als raadslid altijd meer gedaan dan de basiswerkzaamheden die van een raadslid kunnen worden verwacht. Haar kennis en kunde hebben gezorgd voor een kwaliteitsimpuls van zowel raad als college. 

Mevrouw Van Aaken heeft vanuit haar portefeuilles, vooral gericht op het sociaal-maatschappelijk vlak, bijgedragen aan het verbeteren van het welzijn van de inwoners van de stad. 

Veel van de onderwerpen waar zij zich hard voor maakt hebben betrekking op een breder gebied dan alleen Schiedam. Bovendien is er vaak regionale samenwerking voor nodig. Haar werkwijze kenmerkt zich door kennis en kunde, maar ook onderling vertrouwen en samenwerking. Door ook in commissies plaats te nemen heeft zij extra en nuttig werk verricht. Zowel lokaal als regionaal.

foto: Bob van der Vlist