09-11-2018 — 

Aannemer Gebr. De Leeuw B.V. heeft de werkzaamheden aan het kruispunt Overschieseweg - Nieuwpoortweg afgerond. Het kruispunt is weer toegankelijk voor al het verkeer.

De werkzaamheden bestonden uit bestratingswerkzaamheden en het asfalteren van het fietspad op de kruising. Voor de zomervakantie heeft de aannemer al werkzaamheden uitgevoerd aan de Overschieseweg tot aan de Noorderweg. Voor een betere aansluiting op de Overschieseweg was het noodzakelijk om het kruispunt aan te pakken.