05-02-2019 — 

Van oudsher wordt Koningsdag in Schiedam-Kethel uitgebreid gevierd. Recent heeft Oranjevereniging "Wilhelmina" Kethel bekendgemaakt te stoppen met veel van de door hun georganiseerde activiteiten. De gemeente benadrukt dat het daarbij niet gaat om de vrijmarkt. Deze activiteit werd al in opdracht van de gemeente georganiseerd en vindt dus ook dit jaar doorgang. 

De gemeente is in overleg met de oranjevereniging om ook de aubade doorgang te laten vinden. Het is ook de wens van de oranjevereniging zelf om deze traditie voort te zetten. De braderie gaat niet verder onder de Oranjevereniging, maar ook daar worden andere mogelijkheden onderzocht.