26-07-2021 — 

Samen met De Buurtwerkplaats en Irado werken we aan het terugdringen van groene afvalstromen. Zo is er onlangs een kanaalkoraal gemaakt van snoeihout wat anders versnipperd zou worden. Dit is een cilinder gevuld met stro, water en moerasplanten die drijft op het water.

Cilinders voor in het water en op het land"Plaatsing kanaalkoraal in het water in Schiedam"

Kanaalkoraal zorgt voor een betere waterkwaliteit want het stro heeft waterzuiverende eigenschappen. De planten zijn aantrekkelijk voor insecten en aan de onderkant ontwikkelen zich wortels waar kleine en jonge vissen kunnen schuilen. Het kanaalkoraal wordt in het water geplaatst. De droge soort voor op het land is de bee barrier. Dit is een cilinder gevuld met gedroogd blad, maaisel en fijn snoeihout met aan de buitenkant grof snoeihout. Een bee barrier kan gebruikt worden om op een natuurlijke wijze sluipverkeer tegen te gaan. En biedt daarnaast gelegenheid om te nestelen voor wilde bijen en andere insecten.

Dit jaar gaan we samen met De Buurtwerkplaats en Irado een aantal bee barriers en kanaalkoralen ontwikkelen. We houden ze de komende jaren in de gaten om te zien of het werkt zoals verwacht. De eerste zijn inmiddels klaar en plaatsen we de komende tijd op verschillende plekken in de stad.

Groenafval als grondstof

In Schiedam willen we zo min mogelijk afval produceren en zien we afval als grondstof. Zo kijken we binnen het beheer en onderhoud van het groen in de stad of we het groenafval een tweede leven kunnen geven. Aan werkzaamheden in het groen houden we vaak snoeihout over wat versnipperd wordt en voor compostering naar een biomassa centrale gaat. Nu is hier een betere oplossing voor bedacht in de vorm van bee barriers voor op het land en kanaalkoraal in het water.