08-07-2019 — 

Wat is Japanse duizendknoop?

Japanse duizendknoop is een snelgroeiende plant die stengels maakt van 2 tot 3 meter lang in het groeiseizoen. Deze zijn opgebouwd uit holle delen en zijn groen met roodachtige vlekjes. De grote bladeren zijn lichtgroen en hartvormig. De plant bloeit in augustus en september met witte bloemen. Vanwege zijn groeikracht kan de plant andere planten verdringen. Verspreiding vindt enkel plaats door verspreiding van delen van de stengel en wortels.

De plant kan schade veroorzaken aan wegen, riolering, kades en gebouwen. In Schiedam is de duizendknoop op zo’n 80 locaties in de openbare ruimte in beeld gebracht. Als u de plant in uw eigen tuin aantreft kunt u deze het beste uitgraven en weggooien met het restafval.

Japanse duizendknoop

 Japanse duizendknoop

Bestrijding in de openbare ruimte

De komende jaren gaat de gemeente Schiedam aan de slag met de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Waar nodig wordt de duizendknoop in de openbare ruimte bestreden. Dit is niet op alle locaties nodig. Als de omvang van de groeihaard nauwelijks veranderd en er geen werkzaamheden in de buurt plaatsvinden, kan besloten worden niets aan de plant te doen. Het risico op verspreiding is dan klein. Volledige bestrijding is tot op heden onmogelijk, daarom wordt ingezet op beheersing en het tegengaan van verdere verspreiding. 

Verwijderen uit eigen tuin

Is uitgraven geen optie omdat er te veel planten staan. Knip dan de plant af tot aan de grond. Bedek vooraf de grond rondom de plant met een vuilniszak of worteldoek zodat er geen stukjes achterblijven. Deze kunnen uitgroeien tot een nieuw exemplaar. Herhaal dit iedere 2 weken zodat de wortels uitgeput raken. Stop het snoeiafval in een vuilniszak en biedt dit aan bij het restafval of breng het naar het milieustation. Let op! Gooi de duizendknoop niet bij het GFT. Restanten van de plant kunnen zich via de compost die uit GFT wordt gemaakt verspreiden.
 

Melding maken van duizendknoop

Wanneer u Japanse duizendknoop in de openbare ruimte signaleert, horen wij dit graag van u via 14 010 of het contactformulier. Op basis van meldingen en eigen waarnemingen houden we onze lijst met locaties actueel.