22-05-2019 — 

Met de Jaarstukken 2018 wordt het afgelopen jaar afgesloten. Hoe staat Schiedam ervoor?

Schiedam heeft de positieve ontwikkeling te pakken, mede door de economische groei en de ontwikkelingen op de woningmarkt. Het aantal arbeidsplaatsen groeit, de werkloosheid daalt. Steeds meer Schiedammers zijn trots op hun stad én steeds meer bezoekers waarderen Schiedam. De winkelleegstand in de binnenstad neemt af en de bezoekersaantallen aan de binnenstad en de musea stijgen. De buurtsportcoaches zijn er in de wijken in geslaagd nieuwe doelgroepen te laten sporten.

Toch zijn er ook ontwikkelingen die extra aandacht vragen. De toenemende zorgvraag zorgt ervoor dat de kosten in het sociaal domein fors zijn gestegen. Daarmee wordt het moeilijker voorzieningen betaalbaar te houden.

Op het gebied van wonen is in Schiedam veel gebeurd. In het gebied Parkweg-Midden maken bestaande woningen plaats voor meer verschillende soorten woningen. Woonoverlast wordt stevig aangepakt, onder andere met de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek.

Het voorkomen van radicalisering door een persoonsgerichte aanpak kreeg in 2018 extra aandacht. Verder is de ondermijnende criminaliteit stevig aangepakt.

Er zijn maatregelen genomen om in te spelen op klimaatveranderingen. Bij de rioleringswerkzaamheden in de Boerhaavelaan is ook een drainage-infiltratieleiding aangelegd. In Bijdorp is het watersysteem vernieuwd, waarbij een bergingsvijver is aangelegd om het water van zware regenbuien te kunnen opvangen. Met het Actieplan Lucht en Geluid wordt Schiedam verder verduurzaamd.

De A20-zone, Nieuw-Mathenesse en het havengebied zijn volop in ontwikkeling. Het nieuwe Maritiem Opleiding en Innovatie Centrum verbetert de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

Schiedammers krijgen een zo groot mogelijke invloed bij het opstellen en realiseren van de doelen in de stad en de wijken. 

Tot slot is het ook in 2018 mogelijk gebleken om op basis van een solide financiële positie de voor Schiedam benodigde investeringen te realiseren.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 28 mei over de jaarstukken en op woensdag 22 mei in de commissie.
Bekijk of download hier de jaarstukken.

Jaarstukken 2018