11-01-2019 — 

Op woensdag 9 januari startte het project Samen Meten, waarin 225 bewoners van het Rijnmondgebied zelf stikstofdioxide gaan meten. Wethouder Jeroen Ooijevaar reikte het eerste Schiedamse meetbuisje op de Lange Nieuwstraat uit aan de heer Van de Griendt.

Samen Meten is een initiatief van DCMR Milieudienst Rijnmond, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten vanwege het vijftigjarig bestaan van het luchtmeetnet in de regio. In Schiedam zijn 52 bewoners geselecteerd om deel te nemen. Zij bepalen zelf waar de meting plaatsvindt. Iedere maand verwisselen de deelnemers een buisje, waarna DCMR het oude buisje laat analyseren op de hoeveelheid stikstofdioxide. Deze stof ontstaat door het gebruik van brandstoffen door onder andere verkeer en industrie. De jaargemiddelden van deze stof in de lucht dalen al jaren, maar kunnen nog altijd verder dalen.

meetbuisje.jpg

Luchtmeetnet bestaat 50 jaar

De luchtkwaliteit in Nederland en in het Rijnmondgebied wordt gemeten met vaste meetstations van de DCMR Milieudienst Rijnmond en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De resultaten van deze metingen staan realtime op www.luchtmeetnet.nl. In 2019 bestaat het luchtmeetnet van de DCMR Milieudienst Rijnmond 50 jaar. 

Actieplan Luchtkwaliteit & Geluid 2018-2022 

Op 6 november 2018 heeft het college van B&W van de gemeente Schiedam het Actieplan Luchtkwaliteit & Geluid 2018-2022 (ontwerp) vastgesteld. Het Actieplan bevat naast de acties die de gemeente Schiedam de komende vijf jaar wil ondernemen om hoge geluidbelastingen en geluidoverlast aan te pakken ook de acties om de luchtkwaliteit binnen de gemeente Schiedam te verbeteren. Het Actieplan ligt vanaf 29 november 2018 tot en met 16 januari 2019 voor eenieder ter inzage. Het ontwerpplan is digitaal in te zien op de website van de gemeente Schiedam via: https://www.schiedam.nl/a-tot-z/geluid-en-luchtkwaliteit