10-05-2019 — 

In de collegevergadering van 7 mei 2019 hebben burgemeester & wethouders besloten nog geen raadsvoorstel ‘Nieuwe Energie voor Groenoord’ aan de raad aan te bieden. In plaats van het  aangekondigde Stadserf op dinsdag 14 mei voor raadsleden en bewoners organiseren we een inloopbijeenkomst voor belangstellenden van 20.00 tot 22.00 uur in het Stadskantoor.

De ambitie van het college om Groenoord als eerste wijk in Schiedam aardgasvrij te maken in 2030 is niet gewijzigd. Er is al veel informatie beschikbaar over de mogelijkheden over aardgasvrij wonen. We begrijpen dat het aardgasvrij maken impact heeft op ieders leefomgeving en woonlasten. Om een zorgvuldige afweging te maken en om nadere informatie van het Rijk te ontvangen, hebben we meer tijd nodig. Het college zal de gemeenteraad komende maand verder informeren over de stand van zaken van het project en het vervolg.

Inloopbijeenkomst 14 mei 2019

Op dinsdag 14 mei van 20.00 tot 22.00 uur zijn inwoners van harte welkom bij de inloopbijeenkomst in het Stadskantoor. Samen met woningcorporatie Woonplus gaan we graag met u in gesprek over aardgasvrij wonen en wat er op dit moment bekend is over de mogelijkheden. Er is dan alle gelegenheid om vragen te stellen, zorgen te uiten of advies te vragen.