07-08-2019 — 

Het komt steeds vaker voor dat jongeren (tussen 16 en 22 jaar) hun Nederlandse identiteitskaart of paspoort aan elkaar (uit)lenen. Bijvoorbeeld om een horecagelegenheid binnen te komen, naar een feestje te kunnen of om alcohol te kopen. Hiermee plegen zij identiteitsfraude. Dit geldt ook als zij gegevens wijzigen op een identiteitskaart of paspoort. 

Gevolg identiteitsfraude

Identiteitsfraude kan ertoe leiden dat de jongere wordt opgenomen in het Register paspoortsignaleringen (RPS). De fraude is strafbaar en kan leiden tot een boete. Zowel degene die de identiteitskaart leent als degene die de identiteitskaart uitleent, kan worden opgenomen in het RPS.

Tijdelijk geen identiteitsbewijs

Door opname in het RPS kan het gebeuren dat je tijdelijk geen identiteitsbewijs kunt krijgen. Heel weinig jongeren zijn hiervan op de hoogte. Ook kan er gedoe ontstaan met de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Die is vaak nodig voor een stage of een baan.

Doel opname RPS

De opname in het RPS is een bestuurlijke maatregel die hett Nederlandse reisdocument beschermt. Een paspoort of identiteitskaart is niet zomaar een stukje plastic. Het is een internationaal erkend, en vertrouwd, identiteitsbewijs.