25-09-2018 — 

Huisvuil dat naast de container wordt gezet en het zwerfvuil dat daardoor ontstaat is voor veel mensen een grote ergernis. Daarom verhoogt de gemeente de boete voor het verkeerd aanbieden van huisvuil van € 55,- naar € 150,-. De verwachting is dat Schiedammers nog beter zullen nadenken voordat ze hun huisvuil verkeerd aanbieden, met als gevolg minder vervuiling van de openbare ruimte. De verhoging gaat in op 15 oktober 2018.

Het verhogen van het boetebedrag past in een breder pakket maatregelen om de stad schoner te houden. Zo kan bij verlies van de afvalpas, die nodig is om ondergrondse containers te openen, kosteloos een nieuwe worden aangevraagd. Voor Schiedammers die zelf grofvuil naar het milieustation willen brengen is een aanhangwagen of bakfiets te leen. Bij containers waar vaak vuil wordt bijgeplaatst, zal vaker worden gesurveilleerd.

Extra aandacht in Oost

In Schiedam Oost is al veel aandacht voor het voorkomen van overlast van verkeerd aangeboden huisvuil. De gemeente werkt hier nauw samen met bewoners en organisaties en probeert verschillende mogelijke oplossingen uit. Bijvoorbeeld door de ondergrondse containers op te fleuren met vrolijke grasmatjes en het plaatsen van broodcontainers. Daarnaast zijn er speciale grofvuilophaalmomenten in de wijk. Om zoveel mogelijk inwoners te bereiken worden de aanbiedregels voor afval in meerdere talen bekendgemaakt.

De extra maatregelen die in de wijk Oost effectief blijken, kunnen waar nodig ook in andere wijken worden toegepast.