11-06-2019 — 

In de zomermaanden worden er veel evenementen georganiseerd in Schiedam. Vaak is hier een evenementenvergunning voor nodig. Soms is een melding voldoende, vooral als het gaat om een evenement dat een beperkte impact heeft op de omgeving. Op de pagina evenement organiseren staat uitgelegd wanneer een vergunning nodig is, wanneer een melding voldoende is, welke stukken met een aanvraag of melding meegestuurd moeten worden en voor wanneer (termijn).

Let op!

Dien de aanvragen en meldingen op tijd in! Als een aanvraag of melding buiten de termijn is ingediend, dan is het niet toegestaan het evenement te laten plaatsvinden. Als het evenement toch gehouden wordt, kan de gemeente het evenement beëindigen.

Voor vragen over evenementen kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid en Crisisbeheersing via telefoonnummer 14 010 of via het contactformulier.