23-12-2021 — 

Op 14 december stelde de Schiedamse gemeenteraad het participatiebeleid ‘Samenwerken in Schiedam’ vast. De gemeente Schiedam nodigt regelmatig Schiedammers uit om mee te denken. Van het inrichten van een speelveldje in de buurt tot het meedenken over de Schiedamse Woonvisie. Dit noemen we participatie. Vaak leveren deze participatietrajecten betere plannen en ontwerpen op, maar het gaat niet altijd goed. Het doel van dit beleid is de samenwerking tussen de Schiedamse samenleving en de gemeente te verbeteren.

Veel geleerd

Dit beleid is tot stand gekomen na een lang leerproces. We luisterden naar ervaringen van Schiedammers, we evalueerden participatietrajecten en we voerden open gesprekken met raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Ook reageerden veel Schiedammers, ambtenaren en experts op het concept participatiebeleid dat in oktober op Praatmee.schiedam.nl gepubliceerd werd. Deze reacties zijn voor een groot deel verwerkt in het definitieve beleid.

Beleid en Participatiegidsen

We hebben het beleid zo praktisch mogelijk gemaakt. Zo hebben we voor alle verschillende partijen binnen participatietrajecten spelregels en procedures op papier gezet. Hiermee helpen we de gemeente en bestuurders om goede participatietrajecten te bedenken en de gemeenteraad om op het juiste moment kaders te stellen. Met een participatiegids wordt het voor de inwoners duidelijk wat ze van de gemeente kunnen verwachten.

Het beleid en de participatiegidsen vindt u hieronder: