26-02-2020 — 

De komende jaren worden acht verouderde flats rond de Parkweg vervangen door nieuwbouwwoningen. Dit is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Schiedam en woningcorporatie Woonplus. De bestaande flats worden vervangen door 238 duurzame eengezinswoningen en levensloopbestendige driekamerappartementen. Woonplus en de gemeente hebben besloten het project te gunnen aan bouwbedrijf Van Wijnen West.

Woonplus realiseert 145 van de nieuwbouwwoningen in de categorie sociale huur. De overige 40% zijn koopwoningen of woningen voor de vrije huursector. Door de woningen gasloos uit te voeren ondersteunen de plannen voor Parkweg Midden de doelen van de gemeente en op het gebied van duurzaamheid.

Kwaliteitsimpuls

“Met de bouw van deze nieuwe woningen krijgt Nieuwland een belangrijke kwaliteitsimpuls”, zegt wethouder Fahid Minhas. “Het woningaanbod in Nieuwland wordt gevarieerder. Daarmee komen we tegemoet aan de vraag van gezinnen en middengroepen. Een mooie plek om te wonen, precies tussen de binnenstad en het Beatrixpark.”

Emile Klep, directeur-bestuurder van Woonplus, is het daarmee eens: “Woonplus en de gemeente werken samen doorlopend aan het verbeteren van Nieuwland. Gemengde buurten geven een wijk meer veerkracht. Dit project draagt bij aan onze doelen voor de toekomst; een stad met een vernieuwde sociale woningvoorraad en aardgasvrije wijken.”


Impressie, bron: Van Wijnen

Planning

De nieuwe woningen worden gefaseerd gebouwd. De eerste oude woningen gaan nog dit jaar tegen de vlakte. De laatste nieuwbouwwoningen worden door Van Wijnen gebouwd in 2024.

Parkweg Midden

De keuze voor Van Wijnen West is het resultaat van een Europese aanbesteding. De herontwikkeling binnen het gebied Parkweg Midden vindt plaats aan de Monseigneur Nolenslaan, de Parkweg, de Burgemeester Van Haarenlaan, de Van Heuven Goedhartstraat en de M.C.M. de Grootstraat. Het naastgelegen openbaar gebied tussen de Piersonstraat en de Van Heuven Goedhartstraat maakt deel uit van deze herontwikkeling. Van Wijnen richt ook het openbaar gebied opnieuw in.