30-01-2019 — 

Buurtbemiddeling Schiedam, Woonplus Schiedam en de gemeente Schiedam gaan nauwer samenwerken op het gebied van buurtbemiddeling. Het projectplan dat zij hebben ondertekend beschrijft hoe buren kunnen worden ondersteund om opnieuw met elkaar in contact te komen en onderlinge spanningen weg te nemen.

Burgemeester Cor Lamers, directeur-bestuurder Bob Venhuizen van Woonplus en coördinator Buurtbemiddeling Maaike de Vries ondertekenden het projectplan Buurtbemiddeling Schiedam 2019-2022.

Voorkomen

Waar mensen samenleven komen irritaties en ruzies voor. Een buurvrouw die altijd herrie maakt op de trap, de kinderen van boven die niet ophouden met stampen, buren die vaak tot heel laat bezoek hebben, het zijn zomaar een paar voorbeelden van burenirritatie. Burenruzies beginnen vaak onschuldig, maar als buren niet weten hoe ze elkaar kunnen aanspreken of als ze daar niet voor openstaan, kan het uit de hand lopen. Daar hebben de buren zelf last van, maar soms ook de hele buurt.

Buurtbemiddeling kan helpen om de irritaties bespreekbaar te maken en te voorkomen dat er grote ruzie ontstaat. Het werkt het best als buurtbemiddeling al in een vroeg stadium wordt ingezet. Buurtbemiddeling draagt zo bij aan de sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk. Het inzetten van buurtbemiddeling is voor bewoners gratis.

Vrijwilligers

Door de samenwerking tussen gemeente, Woonplus en Buurtbemiddeling kan buurtbemiddeling slagvaardiger optreden. Daarvoor zijn wel vrijwilligers nodig, die met hun kwaliteiten willen bijdragen aan de leefbaarheid. In Schiedam is nog een aantal nieuwe mensen nodig om het team uit te breiden. Nieuwe bemiddelaars krijgen voor zij starten kosteloos een training. Wie zin heeft om aan de slag te gaan met buurtbemiddeling kan contact opnemen met Maaike de Vries (coördinator buurtbemiddeling) via buurtbemiddeling@vrijwilligersschiedam.nl of 06 44 71 77 99.

Afbeelding verwijderd.