13-02-2020 — 

Negen Zuid-Hollandse gemeenten willen tien aardgasvrije wijken. Om de goede keuzes te kunnen maken, samen met bewoners, willen de gemeenten investeren in een zorgvuldige voorbereiding en kosten-batenanalyse. De Europese Investeringsbank heeft het Elena-fonds opgericht om overheden hierbij tegemoet te komen. Door de krachten te bundelen en de provincie als penvoerder te vragen maken de gemeenten grote kans om in aanmerking te komen voor de subsidie van 3 miljoen euro. Groenoord in Schiedam is één van deze tien wijken. 

Om een goede keuze te maken is veel tijd en geld nodig. Zeker voor de voorlopers die moeten uitvinden wat de beste aanpak is. De Europese Investering Bank (EIB) heeft daarom het Elena-fonds opgericht, om overheden financieel tegemoet te komen. Om daarvoor in aanmerking te komen moet het gaan om een grote investering. Daarom hebben negen gemeenten in Zuid-Holland de samenwerking gezocht en de provincie gevraagd hen daarbij te ondersteunen. 

Voorbereidingen betalen

Begin 2019 is begonnen met de inventarisatie en nu is een subsidieaanvraag ingediend voor de voorbereidingskosten van € 3 miljoen voor tien wijken. Gemeenten kunnen hiermee de participatie, kosten-batenanalyses en het opstellen van de uitvoeringscontracten laten uitvoeren en bekostigen. De gemeente Schiedam wil het geld inzetten om voorbereidingen te kunnen bekostigen, met als doel om de betaalbaarheid te bevorderen. 

Voordelen voor inwoners

Voor provincie en gemeenten staat centraal dat duurzame energievoorziening haalbaar, betaalbaar en toekomstbestendig moet zijn. Wethouder Jeroen Ooijevaar: “Bij de energietransitie in Groenoord vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat aardgasvrij wonen voor iedereen betaalbaar is. We streven ernaar dat dit ook voor particuliere woningeigenaren woonlastenneutraal wordt. De Elena-subsidie draagt bij aan dit streven.”

Groenoord gaat voor aardgasvrij met Europees geld