01-07-2019 — 

In een aantal buurten zamelen Schiedammers sinds half mei verpakkingen van plastic, metaal en drankpakken (PMD) in via een kliko. Dat was even wennen, maar het gaat steeds beter: Irado komt in de pmd-kliko’s nog maar weinig afval tegen dat er niet in hoort.
 
Irado en team Toezicht en Handhaving van de gemeente Schiedam controleren deze week samen of afval goed wordt aangeboden. Vinden ze toch iets dat niet in de pmd-kliko hoort, dan kijken ze of de bewoner thuis is. Zij geven advies over hoe het afval moet worden weggegooid. Bewoners kunnen zo voorkomen dat zij in de toekomst een boete krijgen. Tot nu toe is in drie gevallen een boete aangezegd, maar deze zijn inmiddels ingetrokken.

Ook de Afvalcoaches zijn actief in de wijken. Zij informeren inwoners over het op de juiste manier aanbieden van afval. Het is belangrijk dat in de pmd-kliko alleen pmd-afval terechtkomt. Anders kan het pmd niet goed meer worden gerecycled.