20-03-2020 — 

De gemeenteraad van Schiedam komt vanwege de coronacrisis alleen nog bijeen voor de hoogstnoodzakelijke onderwerpen. Dit houdt in dat alle geplande bijeenkomsten in fysieke vorm komen te vervallen. Dat was al het geval in deze en vorige week. 

Uitzondering is de raadsvergadering van 21 april 2020. De raad neemt dan alleen besluiten over stukken die niet kunnen wachten. De fractievoorzitters hebben de voorkeur uitgesproken dit kort en krachtig te doen. De raadsvergadering vindt plaats zonder publiek en met gepaste afstand tot elkaar. Pers en insprekers blijven welkom. Het aantal aanwezigen moet wel onder de 100 blijven. De vergadering is – zoals gebruikelijk – voor iedereen online te volgen.

De gemeenteraad is van mening dat op deze manier de noodzakelijke democratische besluitvorming op een verantwoorde manier doorgang kan vinden.