07-05-2022 — 

Een ruime meerderheid van de raad kan zich vinden in het advies om een coalitie te vormen van VVD, DENK, PvdA, D66 en Progressief Schiedam. Tijdens een extra vergadering van de gemeenteraad lichtte verkenner Fahid Minhas vrijdagavond zijn advies toe. Het is nu aan DENK om een informateur aan te stellen om dit advies samen met de 5 partijen uit te voeren.

Op 21 april verzocht de raad DENK om een nieuwe verkenner aan te wijzen, nadat een eerdere verkenning onvoldoende steun kreeg. Minhas, zelf in de vorige college periode wethouder voor de VVD, startte op verzoek van DENK op 25 april met verkennende gesprekken met alle partijen in de raad. "Schiedam verdient zo snel mogelijk een stabiel stadsbestuur, dat recht doet aan de verkiezingsuitslag. Alle partijen onderschrijven dat. Uit de goede gesprekken die ik heb gehad, en ook de gesprekken die al eerder waren gevoerd, ontstond een goed beeld van de mogelijk te vormen coalities. De 5 door mij geadviseerde partijen zijn een goede afspiegeling van de verhoudingen in de raad. Zij geven aan voor verbinding te gaan en zijn bereid om er samen de schouders onder te zetten."

De voorgestelde coalitie kan in de gemeenteraad rekenen op 20 van de 35 zetels, voldoende voor een meerderheid. DENK-fractievoorzitter Dogukan Ergin zal op korte termijn een informateur voorstellen, die de onderhandelingen tussen de 5 partijen leidt om te komen tot de vorming van een nieuw college.