04-10-2021 — 

Gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis hebben samen met bestuurders uit het onderwijs en jeugdhulporganisaties een privacyconvenant ondertekend. De afspraken in dit convenant zorgen voor duidelijkheid over het delen van informatie over kinderen en jongeren. Zodat professionals beter in staat zijn om goede plannen te maken voor (extra) ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben.