08-04-2022 — 

Op woensdag 6 april is in de Spaanse Polder het startsein gegeven voor de bewustwordingscampagne Convenant Cashloos. Met de campagne worden bedrijven aangemoedigd geen contant geld meer aan te nemen en daarmee geen ruimte te bieden aan crimineel geld.

Voor de campagne hebben de gemeenten Rotterdam en Schiedam, de Bedrijvenraad Spaanse Polder en de ondernemersvereniging 's-Gravelandsepolder de handen ineengeslagen. Het idee is om ondernemers aan te moedigen hun transacties zoveel mogelijk digitaal te doen én zo min mogelijk contant geld meer aan te nemen. Dit zorgt ervoor dat er voor criminelen minder mogelijkheid is om hun crimineel verkregen geld wit te wassen. Daarmee hopen de bedrijven en gemeenten te zorgen voor een veiliger bedrijventerrein.

Met de handtekeningen van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, burgemeester Lamers van Schiedam, de heer Van Waveren van de ondernemersvereniging 's-Gravelandsepolder en de heer Weststrate van de bedrijvenraad Spaanse Polder werd het convenant officieel gemaakt. De komende tijd worden alle bedrijven in de Spaanse Polder en 's-Gravelandsepolder geïnformeerd over het initiatief en gevraagd mee te doen.