12-09-2019 — 

Vandaag, 12 september 2019, heeft wethouder Ooijevaar, portefeuillehouder Personeel, namens de gemeente Schiedam het charter Diversiteit in Hilversum ondertekend. Met deze ondertekening verbindt de gemeente Schiedam zich aan een groeiend netwerk van organisaties die zich inzetten voor diversiteit en inclusie op de werkvloer. 

Wethouder Ooijevaar over het charter Diversiteit

Jeroen Ooijevaar: ‘Met ruim 500 medewerkers in dienst wil de gemeente Schiedam een goede een afspiegeling zijn van de Schiedamse bevolking waarbij we op voorhand niemand willen uitsluiten. Iedereen die een positieve bijdrage wil leveren is van harte welkom om bij de gemeente Schiedam te komen werken. Daarom werken wij permanent aan een open organisatiecultuur waar verschillen gewaardeerd en benut worden. Om dit uit te dragen heeft de gemeente Schiedam het charter Diversiteit ondertekend om daarmee haar ambitie op dit gebied te onderschrijven.’ 

Wethouder Ooijevaar ondertekent de Charter diversiteit

Wethouder Ooijevaar ondertekent de Charter diversiteit

Meer werkgevers tekenen het charter

Naast de gemeente Schiedam tekenden vandaag ook de volgende werkgevers het charter:

 • Achmea
 • Better Future
 • FrieslandCampina
 • Gemeente Hilversum
 • Gemeente Zoetermeer
 • Heijmans
 • Henkel Nederland BV
 • Jobstap Groep
 • Nationale Opera en Ballet
 • Nationale Postcodeloterij
 • Swink Webservices

Het charter Diversiteit is in totaal al door 201 werkgevers ondertekend.

Diversiteit in bedrijf

De ondertekening vond plaats op de Charterbijeenkomst ‘Inclusief werven en selecteren’ gehost door de gemeente Hilversum en georganiseerd door Diversiteit in Bedrijf. Diversiteit in Bedrijf is een initiatief van de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties. Diversiteit in Bedrijf ondersteunt werkgevers en werknemers in hun streven naar meer diversiteit in hun organisaties door het delen van kennis, aanreiken van netwerken en het geven van advies.