23-06-2020 — 

Per 1 juli heft de gemeente Schiedam logiesbelasting bij mensen die tijdelijk in de gemeente verblijven. Bezoekers die overnachten in een hotel, pension, B&B of airbnb betalen deze belasting via de logiesverstrekker. Inwoners van Schiedam betalen geen logiesbelasting als zij overnachten in een hotel, pension, B&B of airbnb. De helft van de inkomsten investeert de gemeente in het verbeteren van het toeristisch klimaat. De andere helft besteedt zij aan algemene zaken zoals beheer openbare ruimte en parkeervoorzieningen. Zaken die zowel voor de bewoner als de bezoeker belangrijk zijn. 

Waarom nu?

Met deze invoering krijgen we extra middelen van de bezoekers aan onze stad beschikbaar. Hiermee kunnen we de stad ondersteunen door het economisch en toeristisch klimaat van Schiedam te versterken. Het is juist in deze tijd belangrijk om in onze stad te blijven investeren.

Meedenken 

Tijdens de informatiebijeenkomst over de logiesbelasting in januari 2020 hebben logiesverstekkers aangegeven mee te willen praten over de inzet van de middelen. Aan dit verzoek geeft het college graag gehoor. Na de zomer gaan we in gesprek met de logiesverstrekkers.

Tarief

Bezoekers betalen € 2,70 per persoon per nacht. Dit is prijspeil 2020. Kinderen t/m 12 jaar betalen geen logiesbelasting.  Het tarief wordt jaarlijks geïndexeerd.   

De Regionale Belasting Groep (RBG)

De (RBG) gaat voor de gemeente de belasting heffen en innen. De uitvoeringsorganisatie maakt gebruik van een eenvoudige digitale portal voor de belastingaangifte. Hierdoor zijn de extra administratieve lasten tot het minimum beperkt. De logiesverstrekkers ontvangen in het derde kwartaal een brief van de RBG met meer informatie.