24-09-2020 — 

Instellingen en organisaties binnen de cultuur-, welzijn- en zorgsector worden hard geraakt door de uitbraak van het COVID19-virus. Allerlei voorstellingen, evenementen en bijeenkomsten gaan niet, gedeeltelijk of in aangepaste vorm door. Veel instellingen en organisaties ontvangen subsidies voor deze activiteiten. Een aantal heeft al laten weten zich door corona niet aan de gemaakte subsidieafspraken te kunnen houden. Zij kunnen bijvoorbeeld niet voldoen aan het aantal bezoekers dat is afgesproken. Dit heeft financiële gevolgen. Gemeente Schiedam komt daarom de instellingen en organisaties tegemoet en heeft een nieuwe beleidsregel opgesteld.

Gesubsidieerde instellingen en organisaties die aantoonbaar getroffen zijn door de maatregelen rond COVID-19 kunnen een ‘verzoek om een maatregel’ indienen. De gemeente kijkt per aanvraag naar een passende oplossing. Ze kunnen bijvoorbeeld de verleende subsidie herzien, het aantal gesubsidieerde activiteiten wijzigen, een subsidie eerder vaststellen of subsidieberekeningen wijzigen. 

Lees meer over deze nieuwe beleidsregels voor gesubsidieerde instellingen.