19-08-2019 — 

De gemeente Schiedam houdt algemene persoonsgegevens bij van alle inwoners. En van mensen die voor hun overlijden of vertrek naar het buitenland in Schiedam woonden. Deze persoonsgegevens staan in de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP). Overheden, instellingen en particulieren mogen onder bepaalde voorwaarden uw gegevens uit de BRP opvragen.

Wilt u voorkomen dat de gemeente uw persoonsgegevens verstrekt aan derden? Zoals advocaten, verenigingen, kerkgenootschappen of maatschappelijke instellingen? Dien dan een verzoek tot geheimhouding in.

Verzoek indienen

Dien uw verzoek tot geheimhouding online in.