13-12-2019 — 

Naar aanleiding van het persbericht van café Sien dat zij haar deuren weer zou openen, heeft de gemeente vanmiddag gereageerd:

Café Wilhelmina aan het Wilhelminaplein 26 in de Gorzen is sinds eind 2017 gesloten. Op dezelfde locatie heeft café Sien een drank- en horecavergunning en exploitatievergunning aangevraagd. Deze is geweigerd. Momenteel loopt een beroepsprocedure, dit betekent dat er tot die tijd geen exploitatie is toegestaan. Desondanks opende café Sien vandaag haar deuren. De burgemeester van Schiedam heeft het pand weer gesloten.
 
De drank- en horecavergunning en exploitatievergunning zijn niet toegekend aan café Sien door de burgemeester. Bij de afgifte van een drank en horecavergunning geldt de openbare toets van slecht levensgedrag. De vergunning is niet verleend omdat door de eigenaar en haar exploitanten niet voldaan kan worden aan de toetsingsgronden. Omwonenden hadden overlast van het terras van het café. De DCMR heeft regelmatig gemeten dat de geluidsnorm werd overtreden. De burgemeester heeft het alleenrecht om het café gesloten te houden op basis van de APV en de Drank- en Horecawet.
 
Er zijn al diverse weigeringen op aanvragen van verschillende exploitanten van Sien door de rechter behandeld. De gemeente Schiedam is hierin steeds in het gelijk gesteld. De huidige laatste aanvraag loopt nog, maar daar is ook al een voorlopige voorziening van de rechter over gegaan. Ook hierin is de gemeente Schiedam weer in het gelijk gesteld.
 
Burgemeester Lamers: "Café Sien kan vandaag niet open. Er lopen procedures tegen het café. We handhaven de openbare orde, daarom is het café gelijk weer gesloten. Vandaag vieren we op het Wilhelminaplein met bewoners het kerstfeest. Ik mag dit mooie feest openen. Saamhorigheid en veiligheid van de omwonenden staan voorop”.