01-01-2019 — 

Schiedam is het nieuwe jaar begonnen zonder grote incidenten. Wel hadden brandweer, politie, Irado en gemeente veel werk aan talloze kleine brandjes in de hele stad en het preventief opruimen van brandbare spullen. Op een aantal plaatsen leidde het afsteken van zwaar vuurwerk en het stoken van vuurtjes tot beschadiging van straatmeubilair.

Burgemeester Cor Lamers: “Een eerste inschatting is dat er dit jaar minder vernielingen en schades zijn. Dat is vooral te danken aan de goede voorbereiding door de hulpdiensten en het feit dat Irado de dagen voor de jaarwisseling heel intensief rommel van straat heeft verwijderd. Er hebben zich gelukkig geen grote incidenten voorgedaan, al waren er overal in de stad kleine brandjes. Die zijn in de meeste gevallen door de brandweer geblust.”
“Ik vind het onacceptabel dat er vuurwerk is gegooid naar brandweer, politie en hulpverleners. Dat veroordeel ik sterk. Dat geldt ook voor de vernielingen aan straatmeubilair en speelplaatsen door brandstichting en het afsteken van zwaar en illegaal vuurwerk. Het te vroeg afsteken van vuurwerk is mij én veel Schiedammers nog steeds een doorn in het oog, net als het knallen in vuurwerkvrije zones. Daar werd nauwelijks rekening mee gehouden. Dank aan alle Schiedammers die ons via telefoon, BuitenBeter-app en social media tipten over vuurwerkoverlast en brandbare materialen.”

Vernieling

De sfeer in de stad was over het algemeen goed, doordat veruit de meeste Schiedammers de jaarwisseling feestelijk vierden. Op het Vriendschapsplein, een van de vuurwerkvrije zones, moest de politie ‘s avonds in actie komen toen een groep jongeren zorgde voor veel overlast. Daarbij is preventief gefouilleerd. Er werd een hoeveelheid vuurwerk in beslag genomen. Helaas ging aan het begin van de nacht op dit plein toch een speeltoestel in vlammen op.
Ook de Parkweg moest meerdere malen worden bezocht vanwege kleine brandjes en vernieling. Jongeren gooiden er vuurwerk naar winkels en mensen. Vroeg op de avond hield de politie 7 mensen aan die vuurwerk naar brandweer en politie gooiden. Door het tijdig opruimen van brandbare materialen kwam het niet tot grote incidenten.
In Oost en Spaland zijn met vuurwerk zeker vier abri’s vernield. Bij een school aan de Eduard van Beinumlaan sneuvelden enkele ruiten. Op een aantal plaatsen in de stad werden vuurtonnen gestookt. Dat is niet toegestaan. In de meeste gevallen doofden de bewoners het vuur na een bezoek van Toezicht & Handhaving vrijwillig.

Schade

De komende week brengt de gemeente de schade door (vuurwerk)vandalisme aan speeltuintjes, afvalbakken en andere gemeentelijke eigendommen in kaart.