14-03-2021 — 

De gemeente Schiedam heeft een melding gehad dat er door een politieke partij na het ingaan van de avondklok (dus na 21.00 uur) is geflyerd voor de verkiezingen. Het flyeren van een politieke partij valt niet onder de uitzonderingen die het Rijk toestaat.

Deze activiteit is dus niet toegestaan, ook niet als de politieke partij daar zelf een werkgeversverklaring voor afgeeft. Ontheffingen hiervoor zijn ook niet mogelijk. De gemeente benadrukt dan ook dat dit soort activiteiten na de avondklok niet zijn toegestaan en roept op om dit soort activiteiten niet te ondernemen.