16-09-2019 — 

Zaterdag 7 september opende wethouder Jeroen Ooijevaar het Fietscircus Schiedam. Het Stadserf werd omgetoverd in een Fietscircus met tenten vol gezellige activiteiten, een BMX-circuit en een circuspiste met allerlei testfietsen. Bezoekers deden enthousiast mee aan de verschillende activiteiten. Ook werd er informatie gegeven over mogelijkheden met de fiets, zoals deelfietsen, probeeraanbod, fietsmaatje etc. Als de fiets vaker gebruikt wordt, kan de bereikbaarheid van de stad worden verbeterd.

Nieuwe mobiliteitsaanpak

Het Fietscircus Schiedam was de start van de nieuwe mobiliteitsaanpak. Samen met bewoners, bedrijven en andere partijen die maatschappelijk betrokken zijn, zoekt de gemeente naar (nieuwe) oplossingen op het gebied van vervoer. 

Mobiliteitsexperimenten 

Naast de  enquête Mobiliteit en Parkeren, wijktafelbijeenkomsten, zijn er ook mobiliteitsexperimenten. Hierin maken bewoners en bedrijven kennis met (nieuwe) vormen van mobiliteit. Bijvoorbeeld e-bikes en deelauto’s. Deze experimenten organiseert de gemeente in samenwerking met de Verkeersonderneming. 

Denk mee

Wilt u ook meedenken over mobiliteit in Schiedam?

Enquête

Vul voor 31 oktober de enquête Mobiliteit en Parkeren in en maak kans op één van de vijf e-bikes. 

Wijktafelbijeenkomsten 

Of kom naar de wijktafelbijeenkomsten. Hier wordt besproken hoe mobiliteit de komende jaren slim en duurzaam verbeterd kan worden. Zo pakken we samen de parkeer- en leefbaarheidsproblemen en verkeersonveiligheid aan.