11-10-2023 — 

Laatste update: 2 november 2023

De energietoeslag 2023 is eind oktober automatisch uitgekeerd aan Schiedammers met een bijstandsuitkering en wie het afgelopen jaar de Individuele Inkomenstoeslag heeft ontvangen. Schiedam maakt het mogelijk dat ook jongeren van 18, 19 en 20 jaar en studenten die op zichzelf wonen én een energiecontract op hun naam hebben staan de toeslag krijgen.

Stroomopwaarts keert de toeslag van 1.300 euro uit aan de inwoners van Schiedam die hier recht op hebben. De energietoeslag 2023 is op 3 oktober vastgesteld door de Eerste Kamer. 
Wethouder Petra Zwang van gemeente Schiedam is opgelucht dat de toeslag uitgekeerd kan worden. “Veel inwoners hebben het helaas nog steeds lastig met de hoge inflatie, de dure boodschappen en de hoge energiekosten. De energietoeslag willen wij daarom zo snel als mogelijk gaan uitbetalen.”

Voor een deel van de inwoners van Schiedam wordt de toeslag automatisch overgemaakt, een ander deel moet er een aanvraag voor indienen. 

Inwoners met een bijstandsuitkering en Individuele Inkomenstoeslag

Wie op 1 oktober 2023 een bijstandsuitkering via Stroomopwaarts ontvangt, hoeft niets te doen. Deze inwoners hebben de energietoeslag 2023 automatisch eind oktober ontvangen. Dat geldt ook voor Schiedammers die de in de laatste 12 maanden de Individuele Inkomenstoeslag (IIT) hebben ontvangen. 

Energietoeslag voor studenten en jongeren

Schiedam maakt het mogelijk dat ook jongeren van 18, 19 en 20 jaar en studenten die op zichzelf wonen én een energiecontract op hun naam hebben staan de toeslag krijgen. Vanaf half december kunnen ze daarvoor een aanvraag indienen via de website van Stroomopwaarts. “Ook deze groepen hebben het zwaar. Vorig jaar hebben we ook de toeslag voor ze mogelijk gemaakt en dat doen we nu weer”, vertelt wethouder Zwang.

Jongeren die recht hebben op de energietoeslag, krijgen 1.300 euro in één keer uitgekeerd. Uitwonende studenten ontvangen een energietoeslag van 900 euro. Zij ontvangen daarnaast ook 400 euro via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), zodat de totale energietoeslag in 2023 ook voor hen op 1.300 euro uitkomt.

Inwoners die de energietoeslag 2022 hebben aangevraagd en ontvangen

Inwoners die de energietoeslag 2022 hebben aangevraagd en ontvangen, hebben mogelijk ook recht op de energietoeslag 2023. Stroomopwaarts controleert of deze inwoners voldoen aan de voorwaarden. De inwoners die hieraan voldoen ontvangen een brief. Stroomopwaarts deelt in de brief welk bankrekeningnummer bekend is. Wanneer het bankrekeningnummer gewijzigd is, dan kan dit doorgegeven worden. Het is de bedoeling dat deze inwoners de energietoeslag 2023 automatisch voor 1 december ontvangen.

Het aanvraagformulier voor anderen

Half december komt het aanvraagformulier op de website van Stroomopwaarts. Dit formulier is voor iedere inwoner van Schiedam die denkt recht te hebben op de toeslag en deze niet automatisch heeft ontvangen. 

Het aanvragen van de energietoeslag 2023 kan tot 30 juni 2024. 

Bekijk de website van Stroomopwaarts voor meer informatie. Wie hulp nodig heeft bij het aanvragen van de energietoeslag kan terecht bij de Formulierenbrigade van Stroomopwaarts.