01-07-2019 — 

Wat is de eikenprocessierups?

In de gemeente Schiedam is de eikenprocessierups gesignaleerd. De eikenprocessierups is de rups van de eikenprocessievlinder. De soort komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa en komt mede door klimaatverandering de laatste jaren steeds vaker in Noord-Europa en ook in Nederland voor.
De eikenprocessierups legt eitjes in de bodem nabij eikenbomen die in het voorjaar uitkomen. Uit deze eitjes komen larven die zich ontwikkelen tot rupsen.

In april, begin mei komen de rupsen uit de eitjes. Na een aantal vervellingen komen groepjes rupsen samen en vormen ze grote nesten op de stammen van eikenbomen. Deze nesten bestaan uit een dicht spinsel van draden, brandharen, vervellinghuidjes en uitwerpselen. In juli verpoppen de rupsen zich tot vlinders.

"afbeelding van een aantal eikenprocessierupsen"
Eikenprocessierups

Waar komt de eikenprocessierups voor in Schiedam?

De rupsen komen veelvuldig voor in gesponnen nesten in hoofdzakelijk (zomer)eiken, al is ook bekend dat de rupsen in andere eikensoorten voorkomen. Het is zeer uitzonderlijk dat de eikenprocessierups in andere bomen dan eikenbomen gesignaleerd worden.
In heel Schiedam staan tal van eiken waar de rupsen in voor kunnen komen. Grotere concentraties eiken staan er in het Beatrixpark en het Volkspark. In deze gebieden is dan ook meer overlast te verwachten.

Vermijd contact

Vermijd elk contact met de brandharen en lege nesten van de rups. Deze kunnen nog tot en met september voor overlast zorgen. Zorg bij een bezoek aan een natuurgebied met eikenprocessierupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Waarschuw kinderen voor het gevaar van de rups. Ook zonder direct contact met de rups kunnen klachten ontstaan, zowel bij mensen als bij uw huisdieren.

Contact met de brandharen en nesten van deze processierups kunnen zorgen voor gezondheidsklachten, zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen. In het algemeen verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot weken. Bij aanhoudend ernstige klachten kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts

Meer informatie

Op de website van GGD Rotterdam-Rijnmond vindt u meer informatie over de eikenprocessierups. Ziet u een nest, meld het dan bij Irado. In Schiedam verwijdert Irado de nesten van de eikenprocessierups.