14-01-2019 — 

Het afgelopen half jaar vond in Schiedam Oost een succesvolle proef met mobiele grofvuilinzameling plaats. Vier keer per maand op maandag konden Schiedammers op een andere locatie in de wijk hun grofvuil kwijt. In de Dieselstraat, Marconiweg en Van ’t Hoffplein blijft de mobiele grofvuilinzameling ook in 2019 doorgaan. De Celsiusstraat is vervallen omdat er minder gebruik van werd gemaakt. Hierdoor komt de vierde maandag van de maand beschikbaar voor eenmalige mobiele grofvuilinzamelingsacties op andere locaties in Schiedam.

Weet jij een locatie en wil je samen met ons een grofvuilinzamelingsactie organiseren? Stuur dan een mail naar contact@schiedam.nl.    

Positieve ervaringen in Oost

De proef mobiele grofvuilinzameling in Oost is gestart omdat er veel afval, waaronder grofvuil, naast de ondergrondse containers geplaatst werd. Na de proef ervaren betrokkenen een duidelijke afname hiervan en oogt het een stuk schoner in de wijk. Inwoners waarderen de geboden service om grofvuil in de eigen wijk te kunnen aanbieden.