13-12-2022 — 

Binnenkort sluiten we 2022 af en luiden we 2023 in. Laten we er een jaarwisseling van maken die feestelijk én veilig is.

Deze jaarwisseling wordt anders dan we gewend zijn. De belangrijkste verandering is, dat het in Schiedam sinds 2 januari 2021 verboden is om consumentenvuurwerk af te steken. Dit verbod geldt voor het gehele jaar en dus ook tijdens de jaarwisseling. Daarom organiseert de gemeente een professionele vuurwerkshow in het centrum. 

Waarom geen vuurwerk? 

Het afsteken van vuurwerk zorgt voor veel overlast voor mens en dier. Met het afsteekverbod willen we verstoringen van de openbare orde voorkomen, zodat iedereen veilig en gezellig oud en nieuw kan vieren. Ook leidde het afsteken van vuurwerk vaak tot schade aan onder andere speeltuintjes en straatmeubilair en soms tot brand. Het kost veel geld om dat allemaal te repareren. Verder belanden per jaar in heel Nederland zo'n 1.300 mensen met vuurwerkletsel in ziekenhuizen en op huisartsenposten. En dat terwijl de druk op de zorg nog steeds heel hoog is. 

Daarom heeft de gemeenteraad van Schiedam besloten dat het vanaf 2 januari 2021 niet meer is toegestaan om consumentenvuurwerk af te steken. Alleen 'fop- en schertsvuurwerk' is nog toegestaan. Voorbeelden hiervan zijn sterretjes, knalerwten, trektouwtjes en bengaals vuur. 

Vuurwerkshow 

Deze jaarwisseling organiseert de gemeente voor de eerste keer een professionele vuurwerkshow. Iedereen is uitgenodigd om samen het nieuwe jaar feestelijk in te luiden. De vuurwerkshow wordt gehouden in het centrum van de stad en is het best te zien vanaf het Land van Belofte en de Broersvest. Bezoekers kunnen hun fiets stallen in een tijdelijke fietsenstalling op de Kloosterplaats. In verband met de vuurwerkshow kan autoverkeer tussen 23.00 en uiterlijk 1.30 geen gebruikmaken van de Broersvest. Parkeergarage Stadserf is tussen 23.00 en 3.00 uur niet te gebruiken voor zowel in- als uitgaande auto's.
Kijk voor meer informatie over de vuurwerkshow op de website www.sdam.nl.

vuurwerkillustratie

Boetes 

Wie toch wordt betrapt op het afsteken van vuurwerk riskeert een geldboete. Geldboetes lopen al snel in de honderden euro's. Minderjarigen kunnen worden doorverwezen naar HALT. Overtreders kunnen verder rekenen op speciale aandacht tijdens volgende jaarwisselingen. Gaan ze opnieuw over de schreef, dan krijgen ze een boete van € 1.250 per overtreding

Vuurwerkoverlast 

Vuurwerkoverlast is erg vervelend voor mensen, maar zeker ook voor dieren. Als u ondanks het afsteekverbod toch te maken krijgt met vuurwerkoverlast, dan kunt u dit op verschillende manieren melden. 

  • bij de gemeente Schiedam, telefoonnummer 14 010 (tijdens kantooruren) 
  • via de BuitenBeter-app 
  • online via de website van de gemeente Schiedam schiedam.nl 
  • bij de politie, telefoon 0900-8844 of bij spoed via 112. 
  • via Meld Misdaad Anoniem, als u uw melding liever anoniem doet, op telefoonnummer 0800-7000. 

Geef altijd duidelijk door wat u ziet en wat uw locatie is. 

Kerstbomen 

Veel mensen willen na de kerst snel van hun kerstboom af. Dat kan vanaf dinsdag 27 december op 20 inzamelplekken verspreid over de stad. Daar kun je je kerstboom tussen 9.00 en 20.00 uur achterlaten. Irado zorgt dan dat hij snel wordt opgehaald en milieuvriendelijk wordt verwerkt. Je kunt je boom inleveren op alle dagen van dinsdag 27 december tot en met dinsdag 3 januari en op vrijdag 6 januari. Kijk op de website van Irado waar de inzamelplekken zijn.