07-05-2020 — 

Het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs, en de dag- en gastouderopvang openen op maandag 11 mei weer de deuren. Vanaf die dag brengen veel ouders hun kinderen dus weer naar school. De scholen en de gemeente Schiedam hebben maatregelen genomen, zodat dat op een veilige manier kan.

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden nog steeds. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld niet de scholen in en moeten zij onderling 1,5 meter afstand houden. Het is dus niet de bedoeling dat zich voor de school grote groepen verzamelen. De scholen zorgen er daarom voor dat de leerlingen volgens een schema worden gebracht en gehaald. Zo staan er niet te veel mensen tegelijk bij de school en kan iedereen voldoende afstand houden.

Meer in- en uitgangen

Een aantal scholen gebruikt naast de normale hoofdingang tijdelijk ook nooduitgangen. De gemeente zorgt ervoor dat die bereikbaar zijn. En dat omwonenden zo min mogelijk overlast hebben. Zo krijgt bijvoorbeeld basisschool Het Windas de komende tijd een extra uitgang aan de Leeuweriksingel. Om te voorkomen dat ouders met hun auto het doodlopende straatje inrijden, wordt de straat tijdens de ‘spitsuren’ korte tijd met een paaltje afgesloten. Een verkeersregelaar wijst ouders de juiste route. Ook bij Het Kleurrijk op het Frans Halsplein, Het Startblok aan de Burgemeester Van Haarenlaan en De Taaltuin op de Thorbeckesingel worden op straat kleine aanpassingen gedaan om het halen en brengen van de kinderen zo soepel en veilig mogelijk te laten verlopen.

Kom zo veel mogelijk met de fiets of lopend

Omdat nog steeds veel mensen thuis zijn door corona, zijn er overdag in veel wijken meer parkeerplekken bezet. Daardoor is er voor ouders die hun kinderen komen brengen vaak weinig ruimte om de auto dicht bij school te parkeren. De scholen en de gemeente vragen ouders daarom dringend om zo veel mogelijk met de fiets of lopend te komen. En natuurlijk om bij de school altijd onderling minimaal 1,5 meter afstand te houden, ook op de fiets en bij het parkeren.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus en basisonderwijs en speciaal onderwijs.