16-05-2020 — 

De afgelopen dagen hebben landelijke en lokale media regelmatig bericht over 'coronaboetes'. Daarover is ook in Schiedam enige discussie ontstaan. Burgemeester Cor Lamers geeft een toelichting.

"Om het coronavirus tegen te gaan zijn er ingrijpende maatregelen genomen. We hebben er allemaal mee te maken: samenkomsten van meer dan 2 personen zijn niet toegestaan en we houden steeds 1,50 meter afstand. Gelukkig zien de meeste mensen de noodzaak van de maatregelen in en houden zij zich er goed aan. Het NOS Journaal besteedde afgelopen donderdag in een item over coronaboetes aandacht aan een incident in Schiedam. Maar dat item vertelde helaas niet het hele verhaal.

In de eerste periode, toen de coronamaatregelen net waren ingegaan, hebben we veel mensen gewaarschuwd, zonder te beboeten. Het was toen voor iedereen duidelijk nog even wennen. 
Helaas bleek dat ook na de beginperiode er nog mensen waren die de regels aan hun laars lapten, bij wie waarschuwen niet hielp. De politie en team Toezicht & Handhaving van de gemeente zijn daarom overgegaan van waarschuwen op beboeten. Daarover zijn regionaal afspraken gemaakt. De veiligheidsregio, de politie en de burgemeester hebben op verschillende manieren duidelijk gemaakt dat vanaf ongeveer half april echt zou worden opgetreden tegen samenkomsten. Ook tegen kleine samenkomsten.

In Schiedam hebben we, meer dan elders in de regio, te maken met overtredingen door groepen. Die specifieke situatie leidt tot een groter aantal boetes. Sommige groepen stellen zich bovendien provocerend op. Vaak gaat het om groepen jongeren of arbeidsmigranten. Dit verschijnsel zien we met name op vrijdag- en zaterdagavonden. Een groep bestaat vaak uit wel 20 personen. Met evenzoveel boetes als gevolg.

Om hiertegen te kunnen optreden heeft de gemeente vrijwel de gehele capaciteit van team Toezicht & Handhaving vrijgemaakt voor corona-handhaving. Dit was ook een verzoek van de politie. Schiedam beschikt over relatief meer handhavers dan andere gemeenten, waardoor we heel slagvaardig kunnen optreden.

Ik besef dat het nooit leuk is om een boete te krijgen. Maar we handhaven in Schiedam consequent en duidelijk. Het incident in Schiedam, waarover het NOS Journaal berichtte, vond al enkele weken geleden plaats. In de periode nadat bekend was gemaakt dat de tijd van waarschuwen voorbij is en dat daadwerkelijk zou worden opgetreden tegen samenkomsten. Van een samenkomst is sprake bij meer dan 2 personen. Op grond van de noodverordening zijn samenkomsten niet toegestaan. De betrokken personen liepen dus, al of niet bewust, het risico op een boete.

Het is belangrijk dat we ons allemaal blijven houden aan de maatregelen. Alleen samen kunnen we de verspreiding van het virus tegengaan en de druk op de zorg beperken. We zien aan de cijfers dat de aanpak werkt. Dat hebben we samen voor elkaar gekregen.

De maatregelen van de veiligheidsregio zijn erop gericht ook de komende tijd die positieve trend voort te zetten. Want we zijn er nog niet. Daarom blijft, ook voor de komende tijd, het belangrijkste advies: vermijd drukke plekken en houd altijd 1,50 meter afstand."