01-10-2020 — 

Het kabinet adviseert iedereen zoveel mogelijk thuis te werken en zo min mogelijk te reizen. Daarom werkt ook het college de komende tijd zoveel mogelijk vanuit huis. Burgemeester en wethouders zullen ook minder aanwezig zijn bij publieke activiteiten, zoals buurtactiviteiten en openingen. Waar mogelijk zal een afspraak voor een later moment worden gemaakt, als de coronamaatregelen dit weer toelaten.