03-03-2021 — 

De gemeente Schiedam verkoopt gemeentelijke panden en gronden op en rondom het ‘Dirkzwager-terrein’ aan projectontwikkelaar Van Wijnen. Het college van burgemeester en wethouders zet zo de ambitie om een unieke, eigentijdse woon-werkbuurt toe te voegen aan de historische binnenstad van Schiedam kracht bij.

Van Wijnen en de gemeente Schiedam zijn sinds twee jaar bezig met de herontwikkeling van het Dirkzwager-terrein. Dat ligt tussen de Noordvest, het Groenweegje, de Schie en de Palmboomstraat. In 2019 kocht Van Wijnen daar grond en panden, waaronder monumenten,  en ontwikkelde in overleg met de gemeente Schiedam het plan voor een ‘gemengd gebied’. Hierin is onder meer plek voor 150 woningen, nieuwe (creatieve) bedrijvigheid en (dag)horeca.

De gemeente Schiedam bezit momenteel nog diverse panden en gronden in het gebied. Het college wil dat deze integraal onderdeel worden van de gebiedsontwikkeling en gaat deze gemeentelijke eigendommen daarom verkopen aan Van Wijnen. Dit moet eraan bijdragen dat de ontwikkeling van de nieuwe buurt optimaal samenhangend kan worden vormgegeven. Het college sluit hiervoor een zogeheten koop- en procesovereenkomst met Van Wijnen. Als regiegemeente maakt Schiedam de ontwikkelaar hiermee ook verantwoordelijk voor de herinrichting van het bestaande openbare gebied op dit deel van het binnenstedelijke schiereiland.

Eigentijdse, historische binnenstadsbuurt

De ontwikkeling van het Dirkzwager-terrein zal een eigentijdse binnenstadsbuurt opleveren die op tal van plekken refereert aan het verleden. De jeneverhistorie die het gebied kenmerkt blijft er immers proefbaar en zal voor een unieke, Schiedamse sfeer zorgen. In het gebied was sinds het einde van de 19e eeuw de koninklijke branderij M. Dirkzwager gevestigd. In 2011 besloot dit bedrijf Schiedam te verlaten. 

Met Van Wijnen is de gemeente Schiedam aan de slag gegaan met een nieuw plan voor herontwikkeling van het gebied. Daarin zullen verschillende Rijksmonumenten, zoals het Kappelhofgebouw en Groenweegje 4 en 5 (voormalige distilleerderijen) bijdragen aan de eigenheid van de wijk in wording.