23-07-2019 — 

Vrachtwagens mogen sinds 2017 niet meer 's nachts over de Havendijk rijden. Toch blijkt niet iedereen zich daaraan te houden. Daarom zet de gemeente Schiedam camera’s in om het nachtelijk vrachtwagenverbod automatisch te handhaven.

Het vrachtwagenverbod op de Havendijk geldt iedere dag van 23.00 uur tot 07.00 uur. Uit een telling blijkt dat het vrachtwagenverbod dagelijks meerdere keren wordt overtreden. Dat zet de leefbaarheid op de Havendijk onder druk.

Camera's

De gemeente heeft gezocht naar slimme manieren om het verbod te handhaven en zo het aantal overtredingen en de overlast die ze veroorzaken terug te dringen. In augustus worden twee camera’s geïnstalleerd op de Havendijk tussen de Havenstraat en de Jachthavenlaan. Daarmee kan het vrachtwagenverbod in beide richtingen worden gehandhaafd. De camera’s maken geen bewegende beelden, maar scannen alleen de kentekens van vrachtwagens die ‘s nachts over de Havendijk rijden als het verbod geldt. Borden geven aan dat er cameracontrole is.

Eerst waarschuwen

In de eerste maand krijgen eigenaren van vrachtwagens bij een overtreding nog een waarschuwingsbrief van de gemeente. Daarna kan de eigenaar van de vrachtwagen na een overtreding via het CJIB een bekeuring verwachten van 95 euro plus 9 euro administratiekosten.

Proef

De proef start in augustus van dit jaar en duurt tot het moment dat de Havendijk in 2020 wordt gereconstrueerd. Dan volgt een evaluatie en wordt bekeken of de camera’s ook na de herinrichting blijven.

Foto: locatie camerahandhaving vanaf augustus 2019 Havendijk