29-05-2020 — 

Op maandag 1 juni om 12.00 uur gaan de cafés, restaurants en terrassen in Schiedam in aangepaste vorm weer open. Er gelden tijdelijke regels.

Cafes en restaurants

  • Een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel)
  • Bezoekers moeten reserveren
  • Iedereen houdt 1,5 meter afstand (uitzondering hierop zijn mensen die een gezamenlijke huishouding vormen en tweetallen. Vanaf drie personen wordt er gehandhaafd, daarom kunnen ook tweetallen die geen gezamenlijke huishouding vormen binnen 1,5 meter van elkaar zitten.)
  • In een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en gast wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert

Terrassen

  • Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden)
  • Bezoekers van terrassen hoeven niet te reserveren.
  • Net als in de publieke ruimte vindt handhaving van de 1,5 meter plaats vanaf drie personen. In dit geval gebeurt deze handhaving primair door de locatie-eigenaar. Dit laatste is ook van toepassing in de binnenruimte van horecagelegenheden

Kijk voor meer informatie en meer vragen over de opening van de horeca op de website van de Rijksoverheid.