29-04-2020 — 

Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding vanaf woensdag 29 april weer buiten sporten. Buitensportverenigingen openen waar mogelijk hun deuren. Kleedruimten en kantines blijven gesloten.

Sportparken

Sportclubs en –verenigingen kunnen vanaf 29 april op hun terrein weer sportieve buitenactiviteiten organiseren voor kinderen en jongeren. Officiële wedstrijden zijn voorlopig nog niet toegestaan en kantines blijven gesloten. De sportactiviteiten vinden plaats conform het sportprotocol Verantwoord Sporten dat door NOC*NSF samen met de sportbonden is opgesteld. Ook moet er onder meer voldoende aandacht besteed worden aan regels voor het halen en brengen van de kinderen.

Het betreden van het sportterrein is voor ouders niet toegestaan, omdat daarbij het risico bestaat dat veel mensen te dicht bij elkaar komen. De verenigingen communiceren zelf of ze opengaan en welk programma ze aanbieden.

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten bij het sporten op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Op die manier lopen ze zo weinig mogelijk kans om besmet te raken met het coronavirus. Deze regel geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar.

Sporten in de openbare ruimte

De gemeente wil begeleid sporten buiten in de openbare ruimte ook mogelijk maken. Sportaanbieders mogen hiervoor sportgeschikte locaties gebruiken, waarbij geen hinder en overlast is voor omwonenden en verkeer. Sportaanbieders zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de RIVM-richtlijnen. Activiteiten moeten vooraf bij de gemeente worden gemeld en door de gemeente worden goedgekeurd. Meer informatie via bewegenensporten@schiedam.nl.

Op een aantal locaties in de stad zullen buurtsportcoaches in samenwerking met sportaanbieders een sportprogramma verzorgen. Om welke locaties dit gaat en welk programma wordt aangeboden, wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt op www.Lekkerbezigschiedam.nl 

Voor sommige locaties geldt dat er beperkte openingstijden zijn. Hier blijft de noodverordening van kracht.