31-08-2021 — 

Betaald parkeren in Schiedam West en Het Nassaukwartier

Op 6.000 adressen in West en het Nassaukwartier valt een vragenlijst over betaald parkeren in de bus. In januari 2022 wordt in de eerste delen van West het betaald parkeren ingevoerd. Om dat mogelijk te maken is de gemeente al enige tijd bezig met de voorbereidingen. De komende jaren voert de gemeente Schiedam stapsgewijs betaald parkeren in voor alle wijken ten zuiden van de A20. Hierdoor daalt de parkeerdruk. Het invoeren van betaald parkeren zorgt ervoor dat Schiedam een leefbare, gezonde en bereikbare stad blijft.

Het is één van de plannen die ervoor zorgen dat Schiedam een leefbare, gezonde en bereikbare stad blijft, waar we met plezier wonen, werken en verblijven. Al die plannen staan in de mobiliteitsvisie. Die kunt u hier downloaden en lezen.

Keuze

Niet alle wijken zijn hetzelfde. Daarom bekijken we per wijk welke vorm van betaald parkeren het best aansluit bij de wensen van de wijk. In sommige wijken is alleen behoefte aan betaald parkeren overdag. In andere wijken kan er een voorkeur zijn voor andere tijdstippen.

Gezamenlijk bepalen we welke vorm van betaald parkeren het beste aansluit bij de wensen van de wijk.

Wat doet de gemeente met de resultaten?

Het resultaat van de raadpleging wordt, anoniem, openbaar gemaakt. De gemeente neemt de keuze van de wijk over. Het tijdvenster dat de meeste stemmen krijgt, zal gelden voor het gebied dat in de bijgaande folder is aangegeven als fase 1 en fase 2. De gemeente houdt daarbij rekening met bijzondere omstandigheden in een buurt of straat. Omdat nu nog niet bekend is hoe de uitslag zal zijn, gaat de gemeente na de uitslag zo nodig in gesprek met buurt daarover.