02-06-2022 — 

Bewoners van de wijken West, Zuid en een deel van Nieuwland krijgen de vraag of zij in hun wijk betaald parkeren met parkeervergunningen zouden willen zien. De verwachting is dat die maatregel leidt tot een lagere parkeerdruk in de wijk. In grote delen van Schiedam ten zuiden van de A20 is het nu vooral in de avond en nacht moeilijk om een vrije parkeerplaats te vinden.

De bewoners van de wijken zijn nu aan zet om te laten weten hoe zij staan tegenover de invoering van betaald parkeren. Als voldoende mensen hun mening geven en de meerderheid is voor, dan geldt dit als een keuze voor het invoeren van betaald parkeren met parkeervergunningen. Omdat de hoge parkeerdruk voornamelijk voorkomt in de avond en de nacht, gaat de vraag over het invoeren van betaald en vergunninghoudersparkeren tussen 17.00 en 22.00 uur op maandag tot en met zaterdag.

Gevaarlijk

De hoge parkeerdruk is voor sommigen een reden om te parkeren op plaatsen waar dat niet mag, zoals op stoepen en straathoeken. De zorgt niet alleen voor ergernis, maar het is ook gevaarlijk. Vaak moeten voetgangers uitwijken naar de rijbaan of blijft er te weinig ruimte over voor hulpdiensten.

Wijk voor wijk

Als eerste mogen de bewoners van een groot deel van de wijk West hun mening geven. De uitslag van de meting wordt verwacht in het voorjaar van 2023. Daarna volgen de wijk Zuid en een deel van de Nolensbuurt in Nieuwland.

Duidelijke spelregels

Alle bewoners en bedrijven krijgen een uitnodiging om mee te doen. Als minstens 30 procent reageert én meer dan 50 procent van de mensen die reageren is voor, dan zal de gemeente in beginsel betaald parkeren met parkeervergunningen invoeren. Reageren te weinig mensen of is een meerderheid tegen, dan blijft het parkeren gratis en de parkeersituatie onveranderd. Als voor betaald parkeren wordt gekozen, duurt het ongeveer 9 maanden tot het is ingevoerd.