12-07-2021 — 

Sinds 1 januari 2020 komen meer huurders in aanmerking voor huurtoeslag. Dit komt door een wetswijziging waardoor de harde inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn vervallen. Veel huurders in Schiedam weten dit nog niet en lopen hierdoor huurtoeslag mis. Vraag uw huurtoeslag voor 2020 aan vóór 1 september 2021 bij de Belastingdienst.

Armoedebestrijding

De gemeente Schiedam besteedt veel aandacht aan de bestrijding van armoede. Door corona zijn meer mensen in de financiële problemen gekomen. Schiedammers kunnen terecht bij Stroomopwaarts voor hulp. Ook voor hulp bij het aanvragen van huurtoeslag.

Meer informatie?

Op de website van Stroomopwaarts leest u meer hierover.