19-09-2023 — 

Het college van Schiedam heeft op 12 september 2023 de concept 'Ontwerp Subsidieregeling Wijkbudgetten' vastgesteld. Voordat de regeling definitief wordt vastgesteld, wordt deze ter inzage gelegd.

Inzien stukken

De concept subsidieregeling zal van 20 september tot en met 31 oktober 2023 ter inzage in het klantcontactcentrum liggen en digitaal via Officiële Bekendmakingen.

Inhoud Ontwerp Subsidieregeling wijkbudgetten

De subsidieregeling wijkbudgetten biedt bewoners de mogelijkheid budget aan te vragen voor goede ideeën om het prettig wonen in de wijk te verbeteren. Met de nieuwe subsidieregeling worden de wijkbudgetten meer dan voorheen een budget van, voor en door bewoners. De subsidieregeling geeft het kader aan waaraan initiatieven moeten voldoen. 

Nadere informatie 

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Barbara Graaf, beleidsadviseur Wijkontwikkeling via het contactformulier of via telefoonnummer 14 010.