08-10-2021 — 

Het college van B&W presenteert een begroting waar de stad, een volgend college en volgende raad verantwoord mee verder kunnen. Het verbeteren van de structurele financiële positie staat voorop. Tegelijkertijd beperkt het college het ingrijpen in sociale voorzieningen. Door grip te houden en verantwoordelijkheid te nemen wil dit college garanderen dat er in de toekomst investeringen in de stad kunnen worden gedaan. 

Om een meerjarig sluitende begroting te krijgen stelt het college een aantal bezuinigingen voor. Dit is nodig om financieel gezond te blijven. De woonlasten blijven nagenoeg gelijk. Ook beperkt het college ingrepen in sociale voorzieningen tot een minimum.

Wethouder Duncan Ruseler (Financiën): “Ik ben blij dat het is gelukt om een solide en sluitende begroting op te stellen. Dat was niet eenvoudig. Al voor de zomer spraken we als college af dat we de begroting goed op orde zouden achterlaten voor een volgend college en een volgende raad. Omdat toen nog veel onzeker was moesten we rekening houden met een groot aantal mogelijke scenario's. Op basis van die scenario’s en aanvullende analyses keken we naar waar we moesten ingrijpen. We zijn erin geslaagd om een solide en sluitende meerjarenbegroting op te stellen, waar Schiedam verantwoord mee verder kan.”

Burgemeester Cor Lamers: “Naast het goed op orde brengen van de begroting, wilden we ook ruimte houden voor toekomstige investeringen. We zijn gestart met de uitvoering van een aantal grote plannen die de stad leefbaarder maken. We weten dat er nog meer kansen komen voor bijvoorbeeld woningbouw. Daarom houden we ruimte om te investeren.” 

Naast de voorgestelde maatregelen kan de gemeenteraad nog besluiten om verdere of andere bezuinigingen door te voeren. Het college denkt echter met deze begroting een verantwoord en evenwichtig pakket te presenteren. Het is aan een volgend college en een volgende raad om met deze begroting de stad sociaal, ondernemend en groen te houden. De huidige gemeentefinanciën, de plannen die er liggen en de uitvoering die is gestart zijn daarvoor een solide basis. 

De gemeenteraad vergadert over de begroting op dinsdag 9 november. Voorafgaand daaraan komt de begroting aan de orde in de commissievergadering van woensdag 3 november.

  • De Begroting 2022 is hier te bekijken en te downloaden

 

Burgemeester Cor Lamers, de wethouders Patricia van Aaken, Duncan Ruseler, Marcel Houtkamp en Antoinette Laan, en gemeentesecretaris Caroline Bos
Burgemeester Cor Lamers, de wethouders Patricia van Aaken, Duncan Ruseler, Marcel Houtkamp en Antoinette Laan, en gemeentesecretaris Caroline Bos