01-10-2019 — 

Het college kiest ervoor te blijven investeren in de stad, met als uitgangspunt dat de lasten voor de Schiedammers zo min mogelijk stijgen. Dat staat in de Begroting 2020, die het college van burgemeester en wethouders heeft aangeboden aan de gemeenteraad. Het college sluit daarmee aan op het thema van de Zomernota 2020 ‘Vernieuwen door te blijven investeren’, die in juni door de raad is vastgesteld.

Burgemeester Cor Lamers: “Nu is het moment om de juiste keuzes te maken, die goed zijn voor de toekomst van Schiedam. Daarom zetten we met de Begroting 2020 in op het versneld realiseren van resultaten. De groeiende economie, de (woning)marktomstandigheden, de positieve ontwikkeling van Rotterdam, de gunstige geografische én de groeiende actieve betrokkenheid van Schiedammers bieden hiervoor goede kansen.”

Wethouder Duncan Ruseler (Financiën): “Schiedam presenteert, ook meerjarig, een sluitende begroting, hoewel de gemeentelijke financiën onder druk staan door bijvoorbeeld de oplopende kosten in de zorg. Vanuit een solide financiële positie kunnen we die dit jaar opvangen zonder verstrekkende bezuinigingsoperaties of grote tekorten. Door te blijven investeren en het maken van goede, duidelijke keuzes houden we Schiedam voor de langere termijn financieel in balans.”

Wooncarrière

Een evenwichtige en duurzame woningvoorraad is een belangrijke schakel in de sociaal-economische ontwikkeling van Schiedam en de Schiedammers. In de Begroting 2020 zijn hiervoor extra middelen opgenomen. Het moet voor Schiedammers mogelijk blijven om een wooncarrière in Schiedam te maken. 
Schiedam wordt steeds aantrekkelijker en de vraag naar goede en nieuwe woningen groeit. Dat de stad ook aantrekkelijk is voor ontwikkelaars en bedrijven, betekent dat er een toenemende behoefte is aan personeel. Dat is een kans om meer Schiedammers te laten meedoen. De financiële keuzes in de Begroting 2020 stimuleren dit.

Inclusieve stad

Schiedam zet in op een stad waarin alle inwoners kunnen meedoen. Schiedam moet een inclusieve stad zijn, een stad waar mensen die dat nodig hebben op tijd zorg en ondersteuning krijgen. Meedoen betekent ook meedenken en meebeslissen over de toekomst van Schiedam. Daarom zetten burgemeester en wethouders in op nog meer samenwerking met Schiedammers, ondernemers en partners.

Duurzaam en bereikbaar

Het college ziet het als een belangrijke opgave Schiedam een duurzaam goed bereikbare stad met duurzame mobiliteit te maken. Net als het stimuleren van meer klimaatbewuste maatregelen door Schiedammers en ondernemers. 

Vervolg

De raadscommissie bespreekt de Begroting 2020 op dinsdag 5 november; de gemeenteraad behandelt de begroting op dinsdag 12 november.

Begroting in één oogopslag