09-11-2019 — 

Vrijdagmiddag en -avond was het op de Burgemeester Van Haarenlaan nabij de Parkweg veel drukker dan normaal. Politie, gemeente Schiedam, Belastingdienst, Douane, Stedin, RIEC en een aantal andere organisaties hielden een onaangekondigde controle. Zij controleerden auto's en inzittenden, waarbij ook werd gekeken naar eventuele belastingschulden.

Tien auto's in beslag genomen

Gedurende de actie, die halverwege de vrijdagmiddag begon en tot ver in de avond doorliep, zijn zo'n 100 voertuigen voor controle naar parkeerplaatsen aan de Willem Passtoorsstraat geleid. In een kwart van de gevallen leverde dat een reden op om verder te zoeken. In verband met belastingschulden werden tien auto's in beslag genomen. Wegens een wederrechtelijk verkregen voordeel van 69.000 euro nam de politie een Mercedes C220 in beslag.

De Belastingdienst ging uiteindelijk naar huis met 27.024 euro geïnd belastinggeld. In één geval legde een bestuurder maar liefst 4.460 euro contant op tafel.

De politie haalde één automobilist van de weg wegens rijden onder invloed van drugs, een andere reed zonder rijbewijs.

Overtredingen

Toezicht en Handhaving van de gemeente Schiedam controleerde op zaken waarover bewoners van Nieuwland regelmatig klagen. Er werden 29 bekeuringen uitgeschreven voor verschillende overtredingen, die varieerden van foutparkeren tot het onjuist aanbieden van afval. Op de Parkweg en de Monseigneur Nolenslaan werden 7 (horeca)bedrijven bezocht. In twee gevallen werden overtredingen geconstateerd.

Onderzoeken

Minder zichtbaar waren de bezoeken die werden gebracht aan woningen in de wijk Nieuwland en elders in Schiedam. Acht adressen kregen een huisbezoek omdat er twijfels bestonden over de inschrijvingen in de Basisregistratie Personen. In één geval werd inderdaad een overtreding geconstateerd. In twee gevallen vinden nog vervolgonderzoeken plaats in verband met mogelijke uitkeringsfraude. Zeven andere adressen kregen bezoek in het kader van onderzoek naar ondermijnende criminaliteit. De verzamelde informatie kan helpen bij het aanpakken van criminaliteit.

Twee van de in beslag genomen auto's