12-10-2022 — 

Inwoners van Schiedam kunnen een tegemoetkoming meerkosten zorg aanvragen als zij hoge ziektekosten hebben en een laag inkomen. Tussen 2018 en september 2022 is bij de berekening van deze tegemoetkoming een verkeerde inkomensgrens gebruikt voor mensen vanaf de pensioenleeftijd (AOW en/of pensioen). Rogplus roept mensen die deze tegemoetkoming zijn misgelopen, op om dit alsnog aan te vragen. Dit kan vanaf woensdag 19 oktober 2022 via de website van Rogplus

Laag inkomen en hoge zorgkosten

De tegemoetkoming meerkosten is voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten. Mensen kunnen onder bepaalde voorwaarden een jaarlijks bedrag (tegemoetkoming) aanvragen voor de extra kosten die zij hebben gemaakt. Bijvoorbeeld voor kosten voor zorg en ondersteuning, vervoer, hulpmiddelen en aanpassingen. De tegemoetkoming bedraagt tussen de €100,- en €400,- per jaar.

Rogplus lost dit zo snel mogelijk op

Rogplus is de organisatie die de regeling voor de gemeente uitvoert. Algemeen directeur Rogplus Anton van Genabeek: “Vanaf 2018 tot en met september 2022 hebben we een fout gemaakt bij het berekenen van de inkomensgrenzen voor gepensioneerden. We zijn geschrokken van deze fout, we realiseren ons dat hiermee een bepaalde groep mensen tekort is gedaan. Dat gaan we natuurlijk zo snel mogelijk oplossen.”

Wilt u alsnog de tegemoetkoming aanvragen?

Vanaf woensdag 19 oktober 2022 kunt u via de website van Rogplus de voorwaarden lezen en aanvragen.