18-09-2018 — 

In het gebied nabij de Doctor Kuyperlaan en de W.H. Vliegenstraat in de wijk Nieuwland heerst een rattenprobleem. In overleg met Irado en Woonplus wordt een aantal maatregelen direct getroffen om de overlast van ratten tegen te gaan.

Beplanting/bosjes snoeien

Irado voert vanaf dinsdag 18 september groenwerkzaamheden uit in het gebied. De bosschages worden geklepeld (maaien en ruimen van beplanting). De ratten kunnen zich dan niet meer verschuilen in de bosjes.

Zwerfvuil tegengaan

Daarnaast wordt er veel actie ondernomen om zwerfvuil en etensresten op straat tegen te gaan. Ratten komen op voedsel af. Er wordt dagelijks voedsel van de balkons gegooid en huisvuil wordt bij de container geplaatst in plaats van in de container. Het voeren van eenden is ook niet gewenst. Niet alleen eenden, maar ook ratten komen op het brood af. In samenwerking met Irado en Woonplus bekijkt de gemeente op korte termijn de mogelijkheden voor de lange termijn.

Bekijk hier de informatiefolder van Irado.