02-12-2022 — 

Op donderdag 1 december voerden de interventieteams Ondermijning en Woonoverlast van de gemeente Schiedam een integrale controle uit bij een tiental woningen in verschillende wijken. De controle vond plaats na klachten van omwonenden of na vermoedens van misstanden. De interventieteams kregen ondersteuning van een bouwinspecteur, politie, brandweer en netbeheerder Stedin.

Op een adres in Schiedam-Oost werden in een woning 2 mensen aangetroffen die illegaal in Nederland verblijven. Zij zijn door de politie aangehouden. In de woning werden ook goederen ten behoeve van hennepteelt aangetroffen. Er is een bestuurlijk handhavingstraject gestart, dat kan leiden tot sluiting van het pand of andere maatregelen.

Bij woning in Schiedam-Zuid en Oost werd geconstateerd dat een zelfstandige woonruimte zonder vergunning was ingericht voor kamerverhuur. Dit kan leiden tot een brandgevaarlijke situatie, overbewoning en overlast. Ook deze pandeigenaren kunnen een bestuurlijk traject verwachten. In beide woningen werden 6 huurders aangetroffen.

In een pand in Schiedam-West werden gestolen goederen en zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. Bovendien lag er een handelshoeveelheid drugs. Omdat sprake was van een brandgevaarlijke situatie, is het pand op last van de burgemeester met spoed gesloten. De gemeente neemt maatregelen om de brandveiligheid te verbeteren.

Later op de avond werden in een winkel in Schiedam-Oost een groot mes en pepperspray onder de kassa aangetroffen. Het is verboden om deze wapens voorhanden te hebben. Ook dit pand is op last van de burgemeester met spoed gesloten.

Melden van misstanden

De controle was gericht op de aanpak van ondermijnende criminaliteit en woonoverlast. De panden werden bezocht na klachten van omwonenden en na eigen waarnemingen van de controlerende ambtenaren. De gemeente Schiedam kan sneller optreden tegen verschillende vormen van criminaliteit, als omwonenden vermoedens van misstanden of ondermijnende criminaliteit melden. Dat kan bij de gemeente via telefoonnummer 14010 en bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Meer informatie is ook te vinden op schiedam.nl/ondermijning en schiedam.nl/woonoverlast.