02-07-2019 — 

In Schiedam-West zijn op dit moment veel werkzaamheden. Mede daardoor is het vinden van een parkeerplek soms lastig. Een aantal bewoners en medewerkers van de gemeente hebben gekeken of het mogelijk is om tijdelijk toch extra parkeerruimte te vinden voor zolang de werkzaamheden duren. Ook hebben zij gekeken of parkeerplekken die nu zijn afgesloten, op bepaalde tijden toch kunnen worden gebruikt. In totaal leverde de zoektocht 26 tijdelijke parkeerplekken op ten noorden van de Burgemeester Knappertlaan. Met ingang van maandag 15 juli zullen alle 26  parkeerplekken zijn gerealiseerd en kan er gebruik van worden gemaakt.

Iets verder lopen of fietsen

De parkeerruimte in sommige delen van Schiedam West is beperkt. Ten zuiden van de Burgemeester Knappertlaan zijn wél voldoende parkeerplaatsen. Wie het niet erg vindt een paar minuten te lopen kan zijn auto daar parkeren. De gemeente wil samen met bewoners ook kijken of het zou helpen om daar een of meer fietstrommels te plaatsen. Bewoners kunnen dan met de fiets naar hun auto; de fiets stallen zij veilig in een fietstrommel. Interesse? Laat het alvast weten via contact@schiedam.nl.

Enquête

De gemeente wil samen met bewoners kijken welke mogelijkheden voor mobiliteit er zijn. Van juli tot oktober houdt de gemeente een enquête over mobiliteit, waarin ook parkeren een plaats krijgt. In de wijken West en Zuid is er extra aandacht voor experimenten, zoals deelauto’s en deelfietsen.

Mobiliteitsvisie

Iedereen weet dat er in een aantal wijken meer auto's zijn dan er parkeerruimte is. Dat lossen we met de nu gevonden plekken natuurlijk niet op. De gemeente werkt aan een nieuwe 'mobiliteitsvisie'. Daarin komen oplossingen die moeten zorgen dat de stad en de wijken bereikbaar blijven. Parkeren is daar een belangrijk onderdeel van. De mobiliteitsvisie moet in de loop van 2020 klaar zijn.

Extra tijdelijke parkeerplaatsen Schiedam-West